Våra tjänster

Automagi

Vi levererar helhetslösningar inom Intelligent Automation. Oavsett om ni går i tankar på att starta ett initiativ för automation eller om ni kanske har kommit en bit på vägen men inte vet hur ni går vidare finns vi här för er. Vi är er behjälpliga under hela resan från att ta fram en strategi kring automatisering till att omvandla den i praktiken och nå uppsatta mål.

Zimply innovation är en oberoende leverantör av Intelligent Automation. Vi vill att våra kunder ska få den bästa lösningen skräddarsydd efter sina verksamhetsbehov. Zimply arbetar därför inte bara med ett verktyg utan ser till att vara uppdaterade i de senaste teknikerna tillsammans med partners som levererar de bästa produkterna på marknaden.

Så här arbetar vi

Strategi och rådgivning

Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi ta fram en välfungerande, effektiv och långsiktigt hållbar strategi för att automatisera era manuella processer. Vi gör lönsamhetsanalyser och prognoser för era automationsprojekt och tar fram de mest relevanta nyckeltalen för effektiv uppföljning. Om ni redan har en strategi hjälper vi er att realisera den. Vi jobbar nära och tillsammans med er för att omvandla er strategi till resultat.

Vi kan även hjälpa er att utforma och driftsätta rätt arbetsmodell samt att definiera en skalbar plan. Detta genom att integrera Intelligent Automation i verksamheten samt utveckla och bygga upp ert interna kompetenscenter.

Kravställning, analys och utveckling

Vi utför en processutvärdering för att identifiera processer som har bäst potential för Intelligent Automation. Vi tar fram ett Business Case, ett beslutsunderlag som visualiserar fördelarna av att automatisera verksamhetsprocesser. Har ni ännu inte bestämt er för ett verktyg så analyserar vi er verksamhet och föreslår det bäst lämpade verktyget.

Våra erfarna och certifierade kravanalytiker och utvecklare jobbar nära er verksamhet för att kravställa och utveckla RPA-processer på ett optimalt sätt och leverera värde till er kontinuerligt och i ett så tidigt skede som möjligt. Utöver detta testas samt dokumenteras lösningarna innan de implementeras.

Förvaltning

Vi hjälper er att sätta upp infrastruktur – on-premise eller i molnet – och förvaltning av processerna. Vi sköter helt enkelt hela automatiseringsarbetet åt er så ni kan fokusera på er verksamhet och det ni kan bäst.

Vi hjälper till med förvaltningen av vår egen RaaS (Robot as a Serivce), on-premise eller för organisationer med en egenkomponerad RPA enhet. Vi kan även hjälpa till med att ta över förvaltningen från en annan leverantör.

Kvalitet Förvaltningen kvalitetssäkrar processerna genom att granska och utvärdera dem innan de implementeras i produktion. Vi har även egna Robotar som kan hjälpa till löpande med att granska processer och verifiera att dessa följer ”Best Practice”, vilket underlättar inför de ska implementeras.

Drift och Underhåll Förvaltningen säkerställer att Robotarna är tillgängliga och att Processer körs enligt scheman. Vi tar helhetsansvaret och sköter driften av robotar genom att övervaka och utföra kontinuerligt underhåll.

Löpande förbättringar Vi hjälper er att säkra den enorma potentialen med Intelligent Automation genom att kvalitetssäkra processer och kontinuerligt förbättra era digitala medarbetare. Det bidrar till ökad effektivitet och produktivitet.

Kostnad Vi förvaltar era processer för en fast kostnad per process (varierar baserat på processen komplexitet samt storlek).

Utbildning Vi utbildar er organisation om robotar och Intelligent Automation samt förbereder er på er resa med de digitala medarbetarna.

Robotics as a Service

Enkel implementation Kom snabbt igång med er automatisering. Zimply Innovation kommer att tillhandahålla hela end-to-end tjänsten och erbjuder ett helhetsgrepp med vårt erfarna Intelligent Automation team.


cloud icon


Moln Vi skapar digitala medarbetare genom en skalbar och molnbaserad tjänst.

Uppnå kostnadsfördelar på kortare tid Vi tillhandahåller system, mjukvara och team, därför kan vi snabbt få igång era robotar anpassade efter era behov. Enkelt, effektivt och lönsamt.

Reducerad risk: Vi erbjuder drift av miljö, mjukvara och förvaltning i ett och samma paket. Licensfördelar: Betalning efter användning/månad. SLA: Omfattningen av tjänsten baseras på SLA (Service Level Agreement).

Fördelar med automatisering


✓ Frigör tid att förnya, utveckla och fokusera på kundtillfredsställelse
✓ Kostnadsreducering
✓ Snabb ROI
✓ Ökad och jämnare kvalité
✓ Minskat antal fel samtidigt som effektiviteten ökar
✓ Flexibilitet och skalbarhet

Kom igång!

När processerna har valts ut börjar förändringsarbetet. Följ med in i en värld av nya tekniska möjligheter, skräddarsydda efter era behov. Kontakta oss här nedanför!

Kontakta oss